Professioneel, betrokken, gedreven

Professioneel, betrokken, gedreven, dat is Solitus Financiële Diensten bv in een notendop… en ten voeten uit. Want sinds onze oprichting in 2016 zijn wij gedreven om onze klanten op professionele en kundige wijze te helpen met het realiseren van een gezonde financiële basis en in het verlengde daarvan, het waarmaken van individuele, persoonlijke en zakelijke wensen. Dat is onze missie. Dat is waar wij ons dagelijks met veel enthousiasme voor inzetten.

De Solitus Financiële Diensten bv aanpak

Financieel adviseurs mogen dan wel met getallen en modellen geassocieerd worden, bij Solitus Financiële Diensten hebben we eerst en vooral met mensen te maken. Mensen die wonen, leven, werken, van hun pensioen genieten. Daar hoort een persoonlijke benadering bij, vinden wij. En hoe beter wij u leren kennen, des te beter zijn we in staat u gedegen te adviseren. We verdiepen ons dan ook graag in uw wensen, maar ook in de context van die wensen. Op basis van een grondige analyse informeren we u vervolgens over de mogelijkheden, de risico’s en eventuele oplossingen. Is er sprake van formele en fiscaal-juridische abstracties, dan vertalen we deze voor u naar heldere kaders, concrete plannen en praktische voorstellen. Zo bieden we u het inzicht en de ruimte om te handelen.

De kwaliteit van onze dienstverlening schuilt, kortom, niet alleen in onze brede en actuele kennis van het financiële vakgebied, maar vooral ook in (mee-)denkkracht, menselijke maat, praktische en transparante aanpak en een gezonde prestatiedrang. Daar mag u bij ons op rekenen!

Wilt u weten wat wij concreet voor u kunnen betekenen?
Neem direct contact op of lees verder over onze producten en diensten.

SOLITUS VOOR PARTICULIEREN    |    SOLITUS VOOR BEDRIJVEN